https://gitlab.com/anarcho-copy/www/
(düzenlemeleri bu adrese bildirin, generator'e ekleyelim)