katilcola

Coca Cola’nın Meksika, Guatemala ve El Salvador’da ki suçları

Reklamlar

Meksika

Dünya da  kişi başına en fazla Coca Cola tüketen ülke olan Meksika’da Coca Cola aşırı kazanç sağlarken  milyonlarca çocuk, genç ve yetişkin şişmanlık dolayısyla şeker hastalığı gibi sağlık problemlerine sahiptir. Tarım İşçisi Aileler için Merkez (  Center for Farmworker Families) yöneticisi yazar Dr. Ann Lopez:

” Meksika’nın  merkezi batısında yaşayan halk saldırgan Cola için kolay bir av teşkil ediyor. Kırsal kasabalardan birinde durup etrafınıza baktığınızda bir Coca Cola ilanı görmemeniz mümkün değildir. Coca Cola’nın, araştırma yaptığım bu bölge de yaptıklarını gözlerimle gördüm: bağımlılık yaratan ürünlerini bu ürünleri alacak mali güçleri olamayan ve her on kişiden birinin teşhiş edilmemiş şeker hastalığına sahip olduğu köylü nüfusuna pazarlıyorlar.” dedi.

Coca-Cola, Meksika’da meşrubat pazarını elinde tutmak için yasaları çiğnemekten de çekinmiyor. Halen Meksika da görülmekte olan  Angel Alvarado Agüero davasında, Coca Cola’nın  meşrubat pazarını tekeline almak için yaptığı yasadışı operasyonlara katılmayı red ettiği için kovulan bir bir pazarlama müdürünün iddiaları inceleniyor. Dava ayrıca,  Coca-Cola şirketinin gerek işçilere kazançtan pay verme gerekse de vergi ödeme de milyonlarca dolar ödemekten kaçındığını ortaya koydu.

“..Meksika’da 12 milyondan fazla kişi içme suyuna sahip değildir” diyen araştırmacı gazeteci Beverly Bell,  eski bir Coca Cola yöneticisi olan Meksika devlet Başkanı (2000-2006) döneminde Dünya Bankası’nın yardımıyla su kaynaklarının ve geniş toprakların özelleştirildiğini ve böylece Coca Cola gibi şirketlerin bir ödeme yapmaksızın toprak ve su gibi doğal kaynaklara sahip çıktığını belirtiyor.

Bell, 2006′da yazdığı bir yazıda, ” Fox’un Başkan olduğu 2000 yılından sonra şirket Meksika hükümeti ile su kaynakları ile ilgili 27 imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmelerin 19′u,  Coca Cola’ya doğal su havzaları ve bazıları yerli halka ait olan 15 nehrin suyunu kullanma imtiyazı verdi. 8 imtiyaz sözleşmesi ise Coca Cola’nın üretim artıklarını nehirlere boşaltması ile ilgilidir” dedi.

Daha fazla bilgi için Coca-Cola’s crimes in Mexico. (İngilizce)

Guatemala

25 Şubat 2010′da   Coca Cola’ya karşı insan haklarını ihlal ettiği için New York Yüksek Mahkemesinde açılan dava federal bir mahkemeye transfer edildi :” Bu dava  Guatemala’da, Coca Cola şişeleme ve üretme firmaları tarafından sendikacılar ve onların ailelerine karşı sürdürülen tecavüz, cinayet ve cinayete teşebbüslerini de içeren bir şiddet kampanyası hakkındadır.”

1970 ve 1980′li yıllarda  Guatemala Şehrinde yaşananları hatırlamakta fayda vardır: Latin America Bureau (UK)  tarafından 1987′de yayınlanan  ” İçimi Kolay İçecek, Zor Çalışma” başlıklı raporda, ” 9 yıl boyunca Guatemale şehrinde ki Coca Cola şişeleme tesislerinde çalışan 450 işçi işleri, sendikaları ve yaşamları için savaştılar. Üç kere fabrikayı işgal ettiler – son işgal 13 ay sürdü. Sendikalarının üç Genel sektereteri ve beş işçi öldürüldü. 4 işçi de kaçırıldı ancak daha sonra sonradan serbest bırakıldılar. “

Şubat ayında açılan ve halen sürmekte olan dava da Coca Cola iki sendikacı ve ailelerine karşı şiddet kampanyası sürdürmekle suçlanıyor. Coca Cola ve Coca Cola’nın iki şişeleme fabrikası ve toz kahve fabrikasını sahibi olan INCASA firması, 2006 yılı başlarında ABD’ye kaçmak zorunda kalan sendikacı Jose Armando Palacios ve oğlu ve yeğeni öldürülen, kızı ise tecavüze uğrayan  sendikacı Jose Alberto Vicente Chavez adına Uluslararası Haklar Örgütü adlı STD tarafından dava edildi.

Foto: Öldürülen Sendika liderlerinin resimleri

El Salvador

İşçilerin uğradığı saldırı ve sömürüye ilave olarak  Coca Cola El Salvador’da çocuk işçilerin tehlikeli bir şekilde şeker kamışı tarlalarında çalıştırlmasından da faydalandı. İlk olarak Human Rights Watch 2004 yılında gündeme getirilen bu konu, 2007 yılında Britanya’da yayınlanan bir TV belgeselinde ve 2009 yılında ABD’de yayınlanan Mark Thomas‘ın kitabı “Belching Out the Devil: Global Adventures with Coca-Cola,”  kitabında detayları ile anlatıldı.

Uluslararası çalışma Örgütü ( International Labor Organization) temsilcileri Coca Cola’nın Kolombiya fabrikasına yaptıkları bir ziyarette, fabrika yetkililerine şeker gibi ham madde sağlayan firmaların çocuk emeğinden faydalanmasına karşı bir kontrol mekanizması olup olmadığını sorduğunda şirket yetkilileri ham madde sağlayan firmaların çocuk çalıştırmasına karşı olduklarını ancak ”Coca Cola’nın halen bu alanda bir kontrole sahip olmadığını” belirttiler.

Daha fazla bilgi için: Coca Cola’s crimes in El Salvador

Reklamlar

Reklamlar