geri

exif bilgisi

ExifTool Version Number 10.80
File Name ahlakin-soykutugu.pdf
Directory /var/www/public/anarcho-copy.org/free
File Size 844 kB
File Modification Date/Time 2019:10:22 15:04:46+02:00
File Access Date/Time 2019:11:12 20:19:37+01:00
File Inode Change Date/Time 2019:11:12 18:48:20+01:00
File Permissions rwxr-xr-x
File Type PDF
File Type Extension pdf
MIME Type application/pdf
PDF Version 1.4
Linearized No
Author Friedrich Wilhelm Nietzsche
Create Date 2017:04:13 18:35:42+00:00
Keywords Felsefe, Psikoloji
Producer calibre 2.82.0 [https://calibre-ebook.com]
Title Ahlakın Soykütüğü
Description

Nietzsche'nin, eski arkadaşı Paul Rée'nin ahlakın kökeniyle ilgili kitabına (The Origin of the Moral Sensations) yanıt olarak kaleme aldığı üç denemeden oluşan bu kitap, yazarın en uzun soluklu ve iç tutarlılığa sahip çalışmalarından biridir. Kitabı oluşturan denemelerin üçü de İyinin ve Kötünün Ötesinde'de dile getirilen Hıristiyan ahlakı eleştirisini daha ileriye taşımaktadır.."İyi," "kötü" ve "fena" gibi sözcüklerin dilbilimsel analiziyle başlayan birinci denemede Nietzsche, "efendi" ahlakı ve "köle" ahlakı dediği iki kavram arasında karşıtlık kurarak, gücün ve eylemin nasıl da sıklıkla yerini edilginliğe ve nihilizme bıraktığını gösteriyor. Suç ve cezanın kökenini irdeleyen ikinci deneme, adalet kavramının nasıl doğduğunu ve bu kavramın içselleştirilmesinin "ruh" denilen şeyin gelişimine nasıl yol açtığını ortaya koyuyor. Üçüncü denemede Nietzsche, çileci ideallerin anlamını çözümlüyor..Nietzsche'nin niyeti çileci idealleri, "köle" ahlakını ya da içselleştirilmiş değerleri bir çırpıda yadsımak değildir; onun temel kaygısı kültürün ve ahlakın ebedi gerçeklikler olmaktan çok, insan yapısı kavramlar olduklarını göstermektir. Ulaştığı yargılara katılabilir ya da katılmayabilirsiniz; ama Nietzsche öylesine açık seçik ve parlak bir dille yazıyor ki, Ahlakın Soykütüğü'nü okurken kendinizi canlanmış ve coşkulu hissedeceksiniz.

Creator Friedrich Wilhelm Nietzsche
Publisher Kabalcı Yayınevi
Subject Felsefe, Psikoloji
Date 2011:10:24 00:00:00+03:00
Language tr
Metadata Date 2017:04:13 21:35:42.809000+03:00
Rating 10
Timestamp 2017:04:13 20:35:42.653000+03:00
Title sort Ahlakın Soykütüğü
Author sort Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Page Count 192


Tue Nov 12 20:55:27 CET 2019 table.sh