back

exif info

ExifTool Version Number 12.26
File Name ozgur-bir-toplumda-bilim.pdf
Directory .
File Size 9.2 MiB
File Modification Date/Time 2021:03:28 20:00:56+02:00
File Access Date/Time 2021:08:03 09:09:23+02:00
File Inode Change Date/Time 2021:04:30 10:10:14+02:00
File Permissions -rw-r-----
File Type PDF
File Type Extension pdf
MIME Type application/pdf
PDF Version 1.5
Linearized No
Page Count 276
XMP Toolkit Image::ExifTool 12.00
Date 2021:03:28 20:00:55
Description Feyerabend'e göre bilim, son iki yüzyıldaki göz kamaştırıcı başarılarına rağmen ne hakikatin tılsımlı anahtarıdır ne tümüyle akılsaldır ne evrensel yöntem ve usullere bağlıdır ne kusursuzdur ne de her zaman insanın yararınadır. Bilim başarısını aklın sınırlarını aşmasına, bilim felsefecilerinin evrensel olduğunu iddia ettikleri yöntemlere, kurallara ve usullere uymamasına, “bilimsel akılsallık” ya da “bilimsel yöntem” denen canavarlar-dan uzak durmasına, kısacası yaratıcı ve kültürel çoğulluktan yana oluşuna borçludur.
Format application/pdf
Language tr
Title Özgür Bir Toplumda Bilim
Status new
Author Paul Feyerabend
Producer Anarcho-Copy Collective (anarcho-copy.org)
Source ozgur-bir-toplumda-bilim
Create Date 2021:03:29 00:23:03+07:00
Creator Tool ABBYY FineReader PDF 15
Modify Date 2021:03:29 00:23:03+07:00
Document ID uuid:7c2383b8-fc4e-4399-9a25-0a30fbeb3c24
Creator ABBYY FineReader PDF 15
Keywords bilim, felsefe, eleştiri


Tue Aug 3 13:16:34 UTC 2021