back

exif info

ExifTool Version Number 12.00
File Name yonteme-karsi.pdf
Directory .
File Size 6.7 MB
File Modification Date/Time 2021:03:06 11:14:10+01:00
File Access Date/Time 2021:05:01 14:15:28+02:00
File Inode Change Date/Time 2021:04:30 10:10:14+02:00
File Permissions rw-r-----
File Type PDF
File Type Extension pdf
MIME Type application/pdf
PDF Version 1.6
Linearized No
Has XFA No
Page Count 352
XMP Toolkit Image::ExifTool 12.00
Date 2021:03:06 11:14:09
Description Feyerabend ölümüne iki yıl kala gözden geçirip ekleme ve çıkarmalar yaparak altına yeniden imza attığı bu önemli kitabında bilimi sorguluyor. Bilgibilimsel, yöntembilimsel, sosyolojik... sorular. Sarsıcı, hatta yıkıcı sorular bunlar. Dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimlerinden bir olan bilimin, modernizmle birlikte oturduğu iktidar koltuğunu tartışıyor. Bilim tek yol mudur? Batı biliminin henüz tam olarak nüfuz etmediği kültürler ve zamanlarda yaşayanlar, hayatın önlerine koyduğu sorunları aşıp ayakta kalmamışlar mıydı? Daha sonra da kalamazlar mıydı? (Bu soruya bugün, yani onların öz kaynakları ve kültürleri tahrip edilmişken olumlu yanıt vermek zordur belki. Soru, bunun kimin eseri olduğudur...) Bilimi “Bilim” yapan, yani bilimin söylediğini tek doğru derecesine yükselten, bunu böyle olduğuna bizi ikna eden nedir? Akla yatkınlığı mı? Kısaca bilimin yöntemini; akılcılığı, onun kullandığı araçları sorgulayarak ezberimizi bozuyor Feyerabend. Peki Batı biliminin, “akılcılığı” yöntem olarak kullanmaktan başka şansı yok mudur? Elbette vardır: Bilimsel devrimler söz konusu olduğunda yani paradigmanın değişikliğe uğradığı sıçrama anlarında, “akılcılığın” nasıl ihlal edildiğini tarihsel örneklere (Galileo örneğinde olduğu gibi) dayanarak gözler önüne seriyor Feyerabend.
Language tr
Title Yönteme Karşı
Type null
Status null
Author Paul Feyerabend
Producer Anarcho-Copy Collective (anarcho-copy.org)
Source yonteme-karsi
State null
Document ID uuid:98a27942-4371-4f1b-860e-9af195f071c2
Keywords bilim felsefesi, epistemolojik anarşizm


Sat May 1 12:17:11 UTC 2021