geri

exif bilgisi

ExifTool Version Number 10.80
File Name irk-ulus-sinif-belirsiz-kimlikler.pdf
Directory /var/www/public/anarcho-copy.org/free
File Size 1887 kB
File Modification Date/Time 2020:04:18 22:06:54+02:00
File Access Date/Time 2020:04:18 22:14:48+02:00
File Inode Change Date/Time 2020:04:18 22:15:44+02:00
File Permissions rwxr-xr-x
File Type PDF
File Type Extension pdf
MIME Type application/pdf
PDF Version 1.4
Linearized No
Author E. Balibar, I. Wallerstein
Create Date 2020:04:18 11:56:37+00:00
Keywords Tarih, Tarih Felsefesi ve Metodolojisi, Kaynak Kitap
Modify Date 2020:04:18 14:56:38+03:00
Producer calibre (4.12.0) [https://calibre-ebook.com]
Title Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler
Description

Bugün, Nazizm'in geri püskürtülmesinden kırk yıl, sömürgelerin kurtuluş mücadelelerinin büyük dalgasından yirmi yıl sonra, ırkçılık nasıl oluyor da güçlenen bir olgu olarak hala varlığını sürdürebiliyor? Günümüz ırkçılığı gücünü nereden alıyor? Sınıf mücadeleleri geri çekilmiş görünürken, milliyetçiliğin bu tırmanışını nasıl açıklayabiliriz?..Irk Ulus Sınıf'ta Fransız filozof Etienne Balibar ve Amerikalı tarihçi ve sosyolog Immanuel Wallerstein, verimli bir tartışma içinde bu sorulara yanıt arıyorlar. Her ikisi de ırkçılığı, geçmiş toplumlardan bize miras kalan akıldışı bir kalıntı olarak değil, modern toplumun temel özellikleri olan ulusal devlet, işbölümü ve dünya ekonomisindeki uluslararası hiyerarşi ile yakından ilişkili, son derece çağdaş bir olgu olarak ele alıyorlar. Bir uluslar sistemi olan dünyamızın bugünkü krizi içinde, modern kapitalizmin ve liberal "evrenselciliğin" nasıl sürekli biçimde milliyetçiliği, ırkçılığı ve ayrımcılığı yarattığını anlamakta, bu çalışmanın son derece yerinde ve zamanında yapılmış bir katkı olduğuna inanıyoruz..."Günümüz dünyasının çelişkisi şudur: İnsanların doğaları gereği kendilerini 'evlerinde', biz bize hissedecekleri bir ulus devlet tahayyül etmek, sonra bu devleti içinde oturulamaz kılmak... Durmadan düşmanın 'içeride' olduğunu keşfederek, 'dış' düşmanlar karşısında birleşmiş bir cemaat oluşturmaya çalışmak... Böyle bir toplum siyasal olarak tam anlamıyla yabancılaşmış bir toplumdur." – Etienne Balibar..Wallerstein ve Dünya Sistemi Analizi hakkında daha fazla şey öğrenmek, ve bu analiz biçimiyle yapılmış çalışmaları izlemek için Fernand Braudel Ekonomiler, Tarihsel Sistemler ve Uygarlıklar İncelemeleri Merkezi’ni (http://fbc.binghamton.edu) ziyaret edebilirsiniz.

Creator E. Balibar, I. Wallerstein
Publisher Metis Yayınları
Subject Tarih, Tarih Felsefesi ve Metodolojisi, Kaynak Kitap
Date 2007:10:01 00:00:00+03:00
Language tr
Identifier Scheme isbn
Identifier 9789758839462
Metadata Date 2020:04:18 14:56:40.133000+03:00
ISBN 9789758839462
Isbn 9789758839462
Rating 10
Timestamp 2020:03:19 21:20:39+03:00
Title sort Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler
Author sort E. Balibar, I. Wallerstein
Page Count 301


Sat Apr 18 22:15:53 CEST 2020 table.sh